Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista

UWAGI i ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsza nota prawna stanowi prawną regulację w zakresie korzystania ze strony internetowej, na której się znajdujesz.

Własność intelektualna


Żadna część niniejszego serwisu nie może być publikowana bez pisemnej zgody redakcji. Jakiekolwiek wykorzystywanie zawartości serwisu w celach komercyjnych bez naszej pisemnej zgody (drukowanie, kopiowanie, cytowanie i inne rodzaje wykorzystywania) jest zabronione. Żadnym ograniczeniom nie podlega natomiast wykorzystywanie zgromadzonych tu treści w niekomercyjnych celach prywatnych oraz dzielenie się nimi z innymi – zarówno wśród członków rodziny, jak i wśród znajomych.

Serwis IGYA publikuje każdy artykuł za zgodą autora i, jeśli takie było jego życzenie, na końcu tekstu umieszcza imię i nazwisko autora. Jednakże prawa autorskie do tekstów należą do osób, które je napisały, a redakcja ma prawo do wykorzystywania tychże tekstów jedynie na stronach niniejszego serwisu.

Znaki i nazwy handlowe

Nazwy i znaki handlowe, nazwy produktów leczniczych lub inne oznaczenia umieszczone są na niniejszej stronie internetowej wyłącznie w celach informacyjnych i jeśli stanowią zarejestrowane znaki towarowe, podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p. zm.).

Ogólne zasady korzystania z informacji

Strony serwisu IGYA zawierają informacje dotyczące zdrowia, które nie stanowią diagnostyki i leczenia w rozumieniu prawa. Serwis nie ma charakteru konsultacyjnego i w żaden sposób nie może zastąpić badania i konsultacji lekarskiej.

Wszystkie informacje zawarte na niniejszej stronie zamieszczone zostały w dobrej wierze i są w założeniu zgodne z tym, co opisano w dziale „Cel istnienia strony”. Dokładamy też wszelkich starań, by miały charakter wiarygodny i sprawdzony. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy ani za konsekwencje związane z zastosowaniem informacji w nim zawartych.

Stosowanie preparatów i produktów leczniczych lub innych środków opisanych w serwisie wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą oraz kierowania się własnym zdrowym rozsądkiem. Członkowie redakcji uważają, że każdy człowiek jest ostatecznie sam odpowiedzialny za swoje zdrowie. Redakcja portalu nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprzemyślanego, nierozsądnego i nie poprzedzonego konsultacją z lekarzem użycia opisywanych roślin i preparatów.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronie internetowej zgodnie z naszym aktualnym stanem wiedzy w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników sieci Internet.


Forum

Forum połączone z niniejszym serwisem ma w założeniu służyć wymienianiu się przez jego użytkowników praktycznymi informacjami na temat zdrowia, odkrytych samodzielnie sposobów na walkę z różnorodnymi dolegliwościami, a także ocenami efektywności kuracji opisywanych przez użytkowników forum i na stronach serwisu, jak również ocenom działania poszczególnych roślin leczniczych i preparatów.

Poglądy prezentowane na forum są prywatnymi poglądami użytkowników forum. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody fizyczne wynikłe z zastosowania przez kogoś porady, przepisu, recepty czy opisu kuracji umieszczonego przez któregoś z zarejestrowanych użytkowników forum.

Jako administratorzy będziemy dokładać wszelkich starań, żeby na forum nie znajdowały się wypowiedzi ewidentnie sprzeczne z „Regulaminem forum” (można się z nim zapoznać w dziale Forum). Wypowiedzi takie będą usuwane przez Administratora. Jednakże z racji publiczności Forum i założonej z góry swobody wypowiadania przez użytkowników forum własnych poglądów, nie możemy brać za nie odpowiedzialności.

                                                            Redakcja serwisu IGYA

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa