Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista
Choroba: grzybica skóry owłosionej (tinea capitis et barbae profunda)

Wiadomości ogólne

Zakażenie następuje od zwierząt. Objawem jest ostry stan zapalny, guzki, a następnie guzy zapalne, stopniowo zlewające się. Do zakażenia grzybem dołączają się bakterie ropne opanowujące mieszki włosowe. Umiejscawia się na brodzie, nad wargą górną lub na skórze we włosach (skóra mózgoczaszki).


Materiał oparty na opracowaniu prof. Henryka Różańskiego,

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa