Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista
Choroba: Toksoplazmoza – Toxoplasmosis
{jgxgal folder:=[images/parasites/toksoplazma] cols:=[4]}
Żródła zdjęc:
1. http://soundwaves.usgs.gov - Pseudocysta
2. http://cristiancontini.blogspot.com/

Objawy

Istnieje kilka postaci klinicznych tej choroby: węzłowa (najczęściej u młodych ludzi i dzieci: powiększenie i bóle węzłów chłonnych, głównie karkowych, szyjnych i potylicznych, stan podgorączkowy lub gorączka), narządu wzroku (zmiany zapalne i zwyrodnieniowe w siatkówce i naczyniówce), neurologiczna (stan zapalny mózgowia, ropień mózgu, zmienność nastrojów, zaburzenia ruchowe, bóle głowy, niedowład połowiczy, padaczka), układowa (towarzyszy białaczkom, AIDS, nowotworom, szpiczakom, ziarnicy złośliwej, ponadto po przeszczepach i leczeniu sterydami nadnerczy), wrodzona (wiadomo), przewlekła (każda postać może przybrać charakter przewlekły: bóle mięśni, zaburzenia snu, bóle stawów, nadmierna potliwość), płucna i sercowa (zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego).


Historia odkrycia

Toksoplazmę odkryto w 1908 roku przez Nicolle i Manceaux.

Występowanie

Wszystki ekraje świata.

Budowa

Pierwotniak z gromady Coccidia; ma kształt rogalikowaty, zaostrzony w przodzie ciała i wyposażony w aparat apikalny. Jądro leży centralnie.

Cykl rozwojowy

Pasożytuje w miocytach i w neuronach. Żywicielami są: człowiek, gryzonie, ptaki, psy, koty, przeżuwacze. Około 50% populacji ludzkiej jest zarażona tym pasożytem. Zakażenie następuje za pośrednictwem krwi (pracownicy rzeźni) i zanieczyszczonego cystami pożywienia oraz wody. Poważnym źródłem zakażenia jest surowe i półsurowe mięso zakażone cystami. Dzieci zakażają się najczęściej wkładając do ust przedmioty zanieczyszczone cystami i przytulając twarz do zakażonych zwierząt. U kota opisano pełen cykl rozwojowy parazyta wraz z rozmnażaniem płciowym.

Z cyst (oocyst) rozwijają się trofozoity, atakujące komórki gospodarza. Układ immunologiczny żywiciela ogranicza liczebność parazyta w organizmie. Pod wpływem antygenów pasożyta następuje aktywacja cytotoksycznych limfocytów grasicozależnych T, zwiększona synteza interferonu gamma oraz wzrost stężenia immunoglobulin IgG, IgM i IgA. Przeciwciała przeciwko toksoplazmozie utrzymują się w osoczu nawet do końca życia żywiciela. Toksoplazmoza występuje w formie aktywnej lub utajonej. Ma zdolność przenikania przez łożysko do krwi płodu wywołując toksoplazmozę wrodzoną. Toksoplazmoza może więc być wrodzona lub nabyta. Zakażenie (śródmaciczne) płodu jest niebezpieczne bowiem konsekwencją tego są zaburzenia rozwojowe: wodogłowie, małogłowie, zwapnienia w mózgu, uszkodzenie wzroku, wrodzone wady serca i nerek. Pasożyt przenika do płodu w razie wystąpienia parazytozy u matki, zwłaszcza gdy jest seroujemna, czyli nie posiada przeciwciał i wcześniej nie zetknęła się z pierwotniakiem. Przed zaplanowaniem ciąży warto więc zorientować się, czy kobieta posiada przeciwciała przeciwko antygenom toksoplazmowca. Leki immunosupresyjne oraz AIDS sprzyjają rozwojowi i ekspresji pasożyta.

Sposoby zarażania

Spożywanie surowego mięsa, zwłaszcza podczas ciąży, kontakt z kotami. Unikać piaskownic i gleb zanieczyszczonych odchodami zwierzęcymi, gównie kocimi (zagrożenie u dzieci i kobiet ciężarnych). Dbanie o czystość placów zabaw i zabawek (zapobieganie kontaktowi zwierząt z zabawkami dzieci). Dbanie o czystość pożywienia (warzywa, owoce).

Diagnostyka

Obecnie stosuje się testy: ELISA – test immunoenzymatyczny, który wykrywa swoiste immunoglobuliny A, M i G i wyraża w jednostkach międzynarodowych IU lub w absorbancjach; OIF – określa odczyn immunofluorescencji – określa zawartość przeciwciał IgG w IU i w mianie. Ujemność testu wskazuje na brak przeciwciał; ISAGA – aglutynacja immunoabsorpcyjna wykrywająca swoiste IgA i IgM. Badania mikroskopowe płynu mózgowo-rdzeniowego, szpiku lub limfy z węzłów chłonnych są trudne do wykonania (barwienie Giemsy).

Leczenie konwencjonalne

Pirymetamina: 0,5-1 mg/kg mc./24 h przez 2-4 tygodnie oraz spiramycyna (Rovamycin) – 2-3 g/24 h. Ten zestaw zastępuje preparat Fansidar zawierający pirymetaminę i sulfadoksynę.

Leczenie konwencjonalne w przeważającej większości (jeśli nie wszystkich) przypadków nieskuteczane,
Owszem objawy toksoplazmozy sa usuwane, lecz toksoplazmy w postaci utajonej żyją przeważnie w mózgu (zjadając mózg), co medycyny juz nie interesuje.

Leczenie metodami naturalnymi

W przygotowaniu


Materiał oparty na opracowaniu prof. Henryka Różańskiego,

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa