Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista
Pole magnetyczne wpływa na organizm człowieka. Powoduje wzbudzanie atomów i cząsteczek, a także duże zmiany na poziomie atomowym. Zwiększa aktywność cząsteczek i przyspiesza metabolizm komórek. Poza tym rozszerza naczynia krwionośne, zmniejsza krzepliwość krwi oraz zdolność płytek krwi do zlepiania się i zwiększa wychwytywanie tlenu.

Działanie pola magnetycznego może być korzystne i niekorzystne zależnie od jego rodzaju. I tak pole magnetyczne o biegunie ujemnym (północnym), przyspiesza metabolizm tkanek, zwiększa dopływ tlenu i zasadowość tkanek oraz umożliwia relaksację. Natomiast dodatnie pole magnetyczne (biegun południowy) powoduje zakwaszenie tkanek i zmniejsza wychwytywanie tlenu. Jest czynnikiem stresującym i nie działa uspokajająco tak jak biegun północny.
artykuł mjr. lek. med. Romualda Mikuliszyna

Na rozrost kości i gojenie się ran

Magnetoterapię stosuje się w medycynie do fizykoterapii. Zmienne pole magnetyczne przyspiesza bowiem gojenie się tkanki kostnej i jest szczególnie przydatne w tzw. złamaniach rzekomych, a także wtedy, gdy kość nie zrasta się w normalnym terminie.

Stałe pole magnetyczne wpływa również bardzo korzystnie na gojenie się ran. Na przykład terapia polem magnetycznym w ciągu miesiąca spowodowała zagojenie się rany pooperacyjnej nie gojącej się od 12 miesięcy, mimo że pacjentka była leczona za pomocą różnych dostępnych środków.

Warto podkreślić, że zabiegi te powinny być wykonywane za pomocą odpowiedniego wyposażenia i przez przygotowany personel medyczny, który umie zastosować określone natężenie pola magnetycznego oraz jego częstotliwość.

W medycynie konwencjonalnej wykorzystuje się dwa typy urządzeń wytwarzających zmienne pole magnetyczne: przenośne i stacjonarne. W zależności od przeznaczenia mają one różną wielkość i charakterystykę. Tam, gdzie jest potrzebne duże pole powierzchni i częstotliwość – wykorzystuje się urządzenia stacjonarne. Natomiast urządzenia do wytwarzania pola magnetycznego o małej powierzchni są przenośne.

W akupunkturze

Pole magnetyczne próbuje się wykorzystywać podczas akupunktury. Zasady magnetoterapii są wtedy zupełnie inne niż w medycynie konwencjonalnej. W akupunkturze stosuje się pole magnetyczne stałe w postaci magnesów, które przykleja się na punkty akupunkturowe. Daje to podwójny efekt. Oprócz pola magnetycznego pobudzamy punkt akupunkturowy. Możemy dzięki temu zredukować ból u pacjentów, którzy boją się klasycznych zabiegów akupunktury, a szczególnie nakłuwania igłami, zmniejszyć liczbę zabiegów i przez to skrócić czas terapii i zredukować jej koszty.

W akupunkturze przydatne są dwa rodzaje magnesów: punktowe i powierzchniowe. Wytwarzają one stałe pole magnetyczne. Magnesy punktowe mają zazwyczaj okrągły kształt, a pole magnetyczne oddziałuje tylko na punkt akupunkturowy. Natomiast magnes powierzchniowy obejmuje o wiele większą powierzchnię i stymuluje nie tylko ten punkt, ale także i inne obszary.

Magnesy punktowe są wykorzystywane w kontynuacji leczenia akupunkturą i elektroakupunkturą. Umieszcza się je na plasterkach i przykleja bezpośrednio na ciele pacjenta na punkt akupunkturowy. Magnesy powierzchniowe można używać w tych punktach, ale zazwyczaj nakłada się je w punktach „spustowych”, czyli bolesnych.

Magnesy powierzchniowe przykłada się do ciała najczęściej po to, aby złagodzić bóle, usunąć sztywność mięśni, obrzęki i związaną z tym bolesność. W tych przypadkach można również wykorzystywać magnesy punktowe, ale wyniki uzyskiwane przez magnesy powierzchniowe są wtedy o wiele lepsze. Z kolei magnesy punktowe dają zdecydowanie lepsze rezultaty podczas stymulacji poszczególnych punktów akupunkturowych.

Badania sugerują, że terapia magnetyczna jest szczególnie korzystna w zwalczaniu bólu. Jej efektywność ocenia się na 80%. Poleca się ją w schorzeniach dających objawy bólowe, gdyż może zastąpić inne preparaty przeciwbólowe. Redukuje ból, który ustępuje na dłuższy okres, czego nie obserwujemy przy zastosowaniu innych środków.

Sukces terapii magnetycznej zależy od wielu czynników: od jednostki chorobowej, długości jej trwania, siły pola magnetycznego i od okresu takiej terapii. Im dłuższa terapia i silniejsze pole magnetyczne, tym efekty są lepsze i szybsze.

Czy pole szkodzi?

Pole magnetyczne generalnie nie szkodzi. Nie zaobserwowano efektów ujemnych pola magnetycznego, przynajmniej w natężeniach, jakie stosuje się dla celów medycznych.

Od urodzenia mamy do czynienia z ziemskim polem magnetycznym. Pole to ma natężenie od 0,1 miliTesli do 1 miliTesli (miliTesla jest jednostką pomiaru pola magnetycznego). Pole magnetyczne można mierzyć w Gaussach (10000 Gaussów to 1 Tesla). W medycynie stosuje się pole magnetyczne o zakresie terapeutycznym mniej więcej od 0,1 do 1-2 Tesli, częstotliwość od 1 do 150-200 Hertzów. Do wytwarzania stałego pola magnetycznego wykorzystuje się specjalne magnesy o sile 400-500-800 Gaussów, później 6000-9000-10000 Gaussów.

Urządzenia domowe, takie jak pralka, lodówka, komputer, elektryczny pociąg, linie wysokiego napięcia, kable elektryczne również wytwarzają pole magnetyczne. Każde z nich indukuje także pole elektryczne.

Osoby pracujące przy magnetycznym rezonansie jądrowym są narażone na pole magnetyczne wielkości 150 000 miliTesli. Jednak nie stwierdzono niekorzystnego wpływu ani na tych pracowników, ani na osoby pracujące w przetwórniach aluminium, jak też na ludzi obsługujących cyklotrony czy akceleratory liniowe. Podczas badań zwracano szczególną uwagę na zmiany nowotworowe.

Istnieją natomiast doniesienia mówiące o tym, że brak lub osłabienie naturalnego pola magnetycznego w mieszkaniach może szkodliwie wpływać na człowieka. Problem ten został nawet zbadany przez NASA, gdyż kosmonauci i pracownicy stacji orbitalnych przebywają podczas lotu poza ziemskim polem magnetycznym. Dlatego też w ubraniach i skafandrach astronautów amerykańskich zaszywa się magnesy w celu zapewnienia stymulacji polem magnetycznym.

Podczas pomiarów ziemskiego pola magnetycznego zaobserwowano, iż 100-200 lat temu miało ono o wiele większe natężenie niż obecnie. Z tego powodu naukowcy zastanawiają się, czy przypadkiem niektóre problemy cywilizacyjne nie wynikają z obniżenia naturalnego pola magnetycznego.

Sugeruje się nawet, że osoby przebywające przez długi okres w zamkniętych pomieszczeniach i pozbawione działania naturalnego pola magnetycznego mogą z tego powodu mieć problemy z koncentracją, zasypianiem, odpoczynkiem i relaksem.

Siły magnetycznej moc

Już Hipokrates twiedził, że największe działanie lecznicze ma tzw. siła magnetyczna. Początki magnetoterapii sięgają czasów egipskich (wcześniej niż akupunktura). Kleopatra używała magnesów, aby przedłużyć swoją młodość. W Chinach ze skał wydobywano substancję magnetyczną zwaną kamieniem zdrowotnym. W Grecji wyrabiano z rudy magnesy, które określano kamieniem życia.

Następne wzmianki na ten temat pojawiły się w czasach średniowiecza i odrodzenia. Paracelsus bardzo często używał magnesów do leczenia niektórych schorzeń. Przypisywał tym magnesom dobroczynny wpływ na psychikę i twierdził, że łagodzą trudności z zasypianiem. Mesmer wykorzystywał pole magnetyczne do różnych terapii. Czy była ona skuteczna, nie wiadomo. Uczeni odnosili się do niej bardzo sceptycznie, ale przez pacjentów była przyjmowana entuzjastycznie.

Badania trwają nadal

– Obecnie prowadzi się wiele prac badawczych (szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w Rosji) nad polem magnetycznym. Szczególne zainteresowanie budzi zmienne pole.

– Na Zachodzie skoncentrowano się na terapii przy użyciu zmiennego pola magnetycznego, a na Wschodzie – stałego. Istnieją także różne wskazania terapeutyczne i dziedziny leczenia zmiennym i stałym polem magnetycznym.

„Żyjmy dłużej” 5 (maj) 2001
 

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa