Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista

 

Zespół dr. Macieja Łazarczyka odkrył nieznany dotąd naturalny mechanizm obrony przed wirusami powodującymi m.in. raka szyjki macicy. Badania prowadzone były dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Instytucie Pasteura. Artykuł na ten temat opublikowano na łamach "Journal of Experimental Medicine".

 

 W ramach badań w paryskim Instytucie Pasteura naukowcy badali pacjentów z bardzo rzadką chorobą o łacińskiej nazwie Epidermodysplasia Verruciformis(EV). Okazało się, że występuje u nich mutacja w genie kodującym białka EVER1 i EVER2, które wchodzą w skład naturalnej bariery chroniącej przed atakującymi komórkę wirusami.
Chorzy z taką mutacją są niezwykle podatni na infekcje onkogennymi (rakotwórczymi) wirusami ludzkiego brodawczaka HPV (tak zwane wirusy EV-HPV). Choć wirusy te są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie, nie powodują zazwyczaj żadnych problemów u osób z prawidłowym, niezmutowanym genem EVER. Natomiast u podatnych na zachorowanie pacjentów cierpiących na EV pojawiają się utrzymujące się przez całe życie zmiany skórne, w obrębie których rozwija się rak skóry.

 

 

Zespół dr Łazarczyka odkrył, że białka EVER uczestniczą w kontroli gospodarki cynkiem wewnątrz komórki i zaburzenie tej równowagi jest kluczowe dla rozwoju infekcji HPV. Mechanizm ten nie dotyczy jednak tylko rzadkiej choroby, jaką jest EV. Ma również istotne znaczenie w zakażeniach genitalną odmianą wirusa HPV. Zakażenia tą odmianą HPV należą do najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową, a niektóre wirusy HPV powodują raka szyjki macicy - drugi co do częstości nowotwór złośliwy u kobiet.

Naukowcy wykazali, że wirusy wywołujące raka szyjki macicy, w przeciwieństwie do niegroźnych skórnych wirusów EV-HPV, w drodze ewolucji wykształciły mechanizm blokujący działanie białek EVER, umożliwiający im naśladowanie efektu, jaki wywołuje mutacja w genie EVER. Wskazuje to, że zaburzenie gospodarki cynkowej wewnątrz komórki stanowi kluczowy etap w infekcji wirusami HPV, a przejęcie kontroli przez wirusa nad równowagą cynkową w komórce umożliwia ujawnienie jego pełnego potencjału onkogennego.

Choć odkrycie ma na razie znaczenie przede wszystkim poznawcze, identyfikuje ono zupełnie nowy, nieznany dotąd naturalny mechanizm ochronny, którego blokada jest kluczowym elementem w cyklu życiowym tych niezwykle ważnych w patologii człowieka wirusów. Wytycza ono również nowe szlaki w poszukiwaniu eksperymentalnych terapii zakażeń onkogennymi wirusami HPV.

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa