Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista

Zaraz po EURO 2012 szerokim echem rozchodzi się informacja o ustawie, która wprowadza możliwość prawną wykonywania przymusowych szczepień na ludziach w każdym wieku oraz daje Inspektorowi Sanitarnemu większą decyzyjność w tym zakresie niż Ministrowi Zdrowia. Umożliwia również ogłaszanie epidemii w o wiele prostszy sposób niż dotychczas stosowane procedury.

 

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa