Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista
Warszawa (PAP) - Dwa niezależnie pracujące zespoły badawcze udokumentowały wcześniejsze hipotezy o sposobie przenikania do środowiska stosunkowo dużych ilości polibromowanych difenyli (PBDE), które dodaje się do plastików, by zwiększyć ich wytrzymałość na wysoką temperaturę. PBDE po wniknięciu do organizmu człowieka może wywoływać poważne zmiany chorobowe, przenikać do mleka karmiących matek oraz negatywnie wpływać na rozwój młodych organizmów, donosi "Environmental Science and Technology".

Dotychczasowe wyniki analiz naukowych sukcesywnie zwiększały wiedzę na temat negatywnego wpływu środków chemicznych - polibromowanych difenyli (PBDEs) - stosowanych przez przemysł, jako zabezpieczenie plastikowych elementów przed niszczącym wpływem wysokiej temperatury.

Najnowsze prace, opublikowane przez naukowców z Boston University's School of Public Health (USA) oraz Ehime University's Center for Marine Environmental (Japonia) potwierdzają wcześniejszą hipotezę o sposobie przenikania do środowiska bromowanych difenyli z polimerowych materiałów.

W badaniach próbek kurzu na obecność PBDEs naukowcy wykorzystali zarówno standardowe (grupa japońska), jak i bardzo nowoczesne, specjalistyczne, ultra czułe metody analityczne (grupa amerykańska).

Badaniom za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego, mikrospektrometru oraz aparatu rentgenowskiego poddano próbki BDE- 209 pobrane z amerykańskich i brytyjskich domów oraz samochodów, w których stężenie bromowanych difenyli wynosiło ponad 260 mikrogramów na gram kurzu. Mikrogram to milionowa część kilograma.

Dzięki dokładnym analizom naukowcy byli w stanie potwierdzić, iż polibromowane difenyle przenikają do kurzu poprzez samoczynną, związaną ze starzeniem się materiału, degradację polimerowych materiałów, z których wytworzono elementy wyposażenia. W przypadku próbek pobranych z wnętrz samochodów, główną przyczyną dużego stężenia PBDEs jest mechaniczne niszczenie (ścieranie) tapicerki wykonanej z tworzyw sztucznych.

Ostatecznie, do środowiska przenikają polimerowe mikrodrobinki oraz mikrowłókna o znacznym stężeniu polibromowanych difenyli, co potencjalnie może stanowić duże zagrożenie dla ludzkiego zdrowia.

Żródło (PAP)

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa