Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista
Świdrowiec – (Trypanosoma brucei)
{jgxgal folder:=[images/parasites/trypanosomabrucei] cols:=[4]}
Zdjecia nr 1,2,3 powiększenie x1000 źródło: http://workforce.cup.edu/
Zdjęcie nr 4: COURTESY OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

Objawy

Występują 1-4-dniowe ataki gorączki, wysięki okołostawowe, swędzące plamy i wysypki skórne, opuchnięcie okolic oczu. Gdy pasożyt przedostanie się do płynu mózgowo-rdzeniowego dochodzi do zaburzeń neurologicznych i ruchowych: bóle głowy, drżenie języka, drżenie mięśni twarzy i kończyn, szybkie zmiany nastroju, omamy, zaburzenia mowy. W końcowym stadium choroby występuje apatia i przedłużające się stany śpiączki kończące się śmiercią.
Zakażenie objawia się powiększeniem węzłów chłonnych, głównie karkowych (objaw Winterbottona), wątroby i śledziony.


Wyróżnia się dwa rodzaje choroby: trypanosomatoza rodezyjska (podgatunek Trypanosoma rhodesiense (we wschodniej Afryce), która powoduje wczesne uszkodzenie układu nerwowego, zapalenie mięśnia sercowego i daje złe rokowania, a także trypanosomatoza gambijska (podgatunek T. gambiense) o wolniejszym przebiegu i późnymi zmianami patologicznymi w układzie nerwowym.

W Ameryce Południowej i Środkowej rozpowszechniona jest śpiączka amerykańska (choroba Chagasa), wywołana przez gatunek Trypanosoma cruzi. Przenosicielem pierwotniaka są pluskwiaki.
Pasożyt przedostaje się przez uszkodzona skórę.

Historia odkrycia

Zbadana przez Forde w 1902 roku

Występowanie

Afryka Środkowa i Zachodnia

Budowa

Pierwotniak (wiciowiec) kształtu wrzecionowatego, długości 15-30 µm. Zawiera wić i błonkę falującą – organelle ruchu. Jądro leży centralnie. U podstawy wici zlokalizowane jest ciałko podstawowe i kinetoplast (blefaroplast). Kinetoplast to organella woreczkowata, otoczona dwiema błonami elementarnymi, zawierająca zestaw enzymów charakterystyczny dla mitochondrium. U świdrowców jest częścią mitochondrium. Posiada własne DNA kodujące swoiste białka strukturalne i enzymatyczne. Procesy zachodzące w kinetoplaście dostarczają energię niezbędną do poruszania wici. Nazwa rzędu Kinetoplastida pochodzi właśnie od tej organelli.

Cykl rozwojowy

Parazyt pobiera pokarm całą powierzchnią ciała. Rozmnaża się przez podział podłużny. Pasożytuje we krwi i w limfie, poruszając się ruchem świdrowatym; stąd przedostaje się do płynu mózgowo-rdzeniowego.

Sposób zarażania:

Przenosicielami parazytów są muchy z rodzaju Glossina (tse-tse). Pasożytują we krwi człowieka i antylop. Antylopy stanowią więc rezerwuar pasożyta. Antylopy nie wykazują objawów chorobowych. Żywicielem pośrednim jest mucha tse-tse, a żywicielem ostatecznym –człowiek. W jelicie much następuje rozmnażanie pasożyta. Podczas odżywiania się krwią, muchy tse-tse przenoszą pasożyta z antylopy lub z zakażonego człowieka na osobnika zdrowego.

Diagnostyka

Pasożyta stwierdza się badaniem mikroskopowym (mikroskop świetlny lub fluorescencyjny) rozmazów krwi w izotonicznym roztworze chlorku sodu (obserwacje przyżyciowe). Do wybarwiania preparatów stosuje się barwnik Giemsy. Osad płynu mózgowo-rdzeniowego również zawiera świdrowce.

Leczenie konwencjonalne

Pozajelitowo (dożylnie lub domięśniowo) podaje się Pentamidine (Pentacarinat): 4 mg/kg m.c. (w formie izetionianu) co drugi dzień (7-10 wstrzyknięć).

W II etapie choroby (objawy neurologiczne) podaje się Melarsoprol – powolny wlew dożylny 3,6 mg dz. przez 3-4 dni; kuracje powtarza się po 7 dniach.

Leczenie metodami naturalnymi

W przygotowaniu


Materiał oparty na opracowaniu prof. Henryka Różańskiego,

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa