Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista

Zanieczyszczenia

Które naczynia kuchenne są bezpieczne?

W 1997 roku badania przeprowadzone w ramach National Toxicology Program1 ujawniły, że tetrafluoroetylen, główny składnik teflonu, powoduje „aktywność kancerogenną” (sprzyjającą powstaniu chorób nowotworowych) u myszy oraz szczurów (nieprzywieralne powłoki firmy Silverstone and Excalibur są wykonane z żywicy o takich samych właściwościach).

Zawsze pewnie, zawsze sucho... nie zawsze bezpiecznie

Zawsze pewnie, zawsze sucho... nie zawsze bezpiecznie

Dla kobiet przywykłych do zwojów waty pomiędzy nogami, wprowadzenie na rynek tamponów, w 1930 roku w Stanach Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii trzy lata później, musiało być niczym dar z niebios. Oto pojawił się środek, dzięki któremu kłopotliwy proces pochłaniania krwi znikał z zasięgu wzroku, przestawał stanowić utrapienie. Reklamy kusiły obietnicą możliwości noszenia obcisłych spodni, a nawet pływania, słowem: dzięki nowemu wynalazkowi kobiety mogły zacząć prowadzić "normalne" życie, pomimo menstruacji.
Nie zaszczepieni Francuzi w wojnie nad Zatoką Perską zdrowsi od aliantów

Amerykański Kongres został poinformowany, że francuscy uczestnicy wojny nad Zatoką Perską, którzy nie byli szczepieni i nie otrzymali środków przeciw broniom biologicznym, jakie dostali żołnierze Wielkiej Brytanii i USA, są obecnie wolni od chorób nękających ich angielskich i amerykańskich aliantów.

Dowody przedstawione kongresowej podkomisji bezpieczeństwa narodowego wskazują na to, że środki podjęte w celu ochrony wojsk przed bronią biologiczną i chemiczną najprawdopodobniej spowodowały utratę zdrowia żołierzy.

Francuzi otrzymali ochronne umundurowanie, ale nie cocktail leków podawany żołnierzom brytyjskim i amerykańskim. Choroby związane z udziałem w wojnie nad Zatoką Perską stwierdzono tylko u 140 Francuzów spośród 25,000 francuskich weteranów tej wojny, podczas gdy zachorowało ponad 5,000 Brytyjczyków (na 52,000 brytyjskich uczestników wojny) i 137,862 Amerykanów (na 697,000 wojsk USA).

[ Źródło:The Guardian, 13 lutego 2002 ]

Zanieczyszczenia ropopochodne - skutki

Skutki oddziaływania zanieczyszczeń ropopochodnych
na środowisko przyrodnicze

Wstęp

Stopień zmian i degradacji warunków przyrodniczych wywołanych przez substancje ropopochodne (węglowodorowe) jest ściśle skorelowany z poziomem potencjału procesu urbanizacyjnego. Nasilenie się procesów urbanizacyjnych wiąże się z rozwojem przemysłu, motoryzacji, z rozbudową szlaków komunikacyjnych i sieci dystrybutorów paliw.

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa