Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista
Nie zaszczepieni Francuzi w wojnie nad Zatoką Perską zdrowsi od aliantów

Amerykański Kongres został poinformowany, że francuscy uczestnicy wojny nad Zatoką Perską, którzy nie byli szczepieni i nie otrzymali środków przeciw broniom biologicznym, jakie dostali żołnierze Wielkiej Brytanii i USA, są obecnie wolni od chorób nękających ich angielskich i amerykańskich aliantów.

Dowody przedstawione kongresowej podkomisji bezpieczeństwa narodowego wskazują na to, że środki podjęte w celu ochrony wojsk przed bronią biologiczną i chemiczną najprawdopodobniej spowodowały utratę zdrowia żołierzy.

Francuzi otrzymali ochronne umundurowanie, ale nie cocktail leków podawany żołnierzom brytyjskim i amerykańskim. Choroby związane z udziałem w wojnie nad Zatoką Perską stwierdzono tylko u 140 Francuzów spośród 25,000 francuskich weteranów tej wojny, podczas gdy zachorowało ponad 5,000 Brytyjczyków (na 52,000 brytyjskich uczestników wojny) i 137,862 Amerykanów (na 697,000 wojsk USA).

[ Źródło:The Guardian, 13 lutego 2002 ]

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa