Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista

drogieleki.jpg Wielkie koncerny produkujące leki syntetyczne oskarżono o przedkładanie zysków nad pacjentów, rozkręcanie kłamliwych kampanii PR i więcej. Poniżej znajduje się niektóre z najbardziej szokujących faktów dotyczących przemysłu farmaceutycznego.

Ceny leków wzrastają szybciej niż ceny jakichkolwiek innych produktów kupowanych przez pacjentów. Ceny najczęściej przepisywanych leków są rutynowo windowane w górę, często kilka razy w roku. Niektóre lekarstwa mają przebicie w wysokości 1000% powyżej kosztów ich składników.

Za twoją receptą mogą stać ukryte motywy twojego lekarza. Przedstawiciele firm farmaceutycznych często ofiarowują podarunki, żeby wyperswadować lekarzowi przepisywanie leków producentów, których reprezentują. Przedstawiciele owi zwykle nie mają wykształcenia medycznego ani naukowego.

Koncerny farmaceutyczne wydają więcej pieniędzy na marketing (prawie 2 razy więcej!) niż na badania.

Winni oszustw w systemie zdrowotnym. Koncerny farmaceutyczne są przesłuchiwane w sądach federalnych w rezultacie dokonanych przez nie nadużyć w systemie zdrowotnym. Firma AstraZeneca musiała zapłacić ponad 340 milionów jako kary za instruowanie lekarzy w zakresie oszukiwania systemu opieki zdrowotnej.

Połączony majątek pięciu największych koncernów farmaceutycznych przewyższają PKB (produkt krajowy brutto) krajów Afryki leżących na południe od Sahary. W rzeczywistości jest od niego dwa razy większy.

Amerykanie wydają więcej na leki wydawane na receptę niż jakikolwiek inny naród na świecie – 200 miliardów dolarów w samym 2002 roku.

Nowe” leki nie są w naprawdę nowe – 2/3 tzw. „nowych” leków na receptę jest identyczna z już istniejącymi lekami lub jest ich zmodyfikowaną wersją.

Koncerny farmaceutyczne odnoszą korzyści kosztem nierozwiniętych krajów, prowadząc w nich testy kliniczne – w krajach rozwijających się nadzór instytucji rządowych jest mniej ścisły.

Źródło: Nursing Online Education Database March 27, 2008

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa