Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista

Unijne Referendum dotyczące Naturalnych Środków Leczniczych

Większość Europejczyków nie jest świadoma, że z końcem 2009 roku dostęp do naturalnych terapii, suplementów, ziół i witamin w Unii Europejskiej może być NIELEGALNY. Od roku 2010 możesz nie mieć wolnego wyboru wysokiej jakości pożywienia czy naturalnych terapii.

Zgodnie z projektowanymi zmianami przepisów unijnych, po 31 grudnia 2009 r.:
– cała żywność będzie napromieniowana i może – zawierając dodatki chemiczne oraz pestycydy – nadal być nazywana „żywnością ekologiczną”;
– sprzedaż naturalnych witamin, suplementów mineralnych i ziół będzie NIELEGALNA, jak również wszelkie terapie naturalne stosujące te składniki;
– wszystkie zwierzęta rzeźne BĘDĄ MUSIAŁY zażywać antybiotyki i hormony wzrostu (łącznie z hodowanymi ekologicznie!);
– z czasem przydomowa uprawa własnych owoców i warzyw będzie objęta ścisłymi uregulowaniami i nie będzie możliwa bez zezwolenia [mało osób w miastach wie, że już teraz rolnik nie może dokonać samodzielnego uboju zwierzęcia, które hoduje, lecz musi to robić w rzeźni z odpowiednim certyfikatem, co niemało kosztuje] ;

Jeśli się z tym nie zgadzasz, możesz zaprotestować! Podpisz petycję!
Poniżej znajdziesz więcej informacji.


Aby podpisać petycję kliknij tutaj:
http://www.eu-referendum.org/polski/petitions/natural_remedies_info.html

Nie zapomnij przesłać e-maila potwierdzającego!

Codex Alimentarius - czym to grozi, Dr R.Verkerk


Zapraszamy również na stronę http://www.stopcodex.info

Poniżej zamieszczamy oryginalny tekst ze strony http://www.eu-referendum.org/polski/petitions/natural_remedies_info.html

PROPONOWANE USTAWY DOTKNĄ TWOJEGO ZDROWIA

Podobne działania ograniczające prawo wyboru rodzaju żywności i metod leczniczych są już podejmowane w wielu krajach członkowskich WTO (Światowej Organizacji Handlu), liczącej 177 krajów. Polska jest wśród nich.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, czytaj dalej.

Unijne Referendum dotyczące „Naturalnych Środków Leczniczych”

Ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych podstawowych praw człowieka, jednakże każdego roku miliony Europejczyków umiera z powodu możliwych do zapobiegnięcia chorób, takich jak zawały serca, udary i rak.

Naukowe badania wskazały, że chorób tych, jak wiele innych, można uniknąć, używając naturalnych środków leczniczych, bez wystąpienia efektów ubocznych. Wyniki ponad 10 000 badań zostały opublikowane w prasie naukowej i w internecie, ukazując ogromną rolę witamin i naturalnych terapii.

Niestety, nowe prawo na szczeblu europejskim i krajowym pozbawi nas wolnego dostępu do ważnych informacji na temat zdrowia i na temat naturalnych środków leczniczych, takich jak witaminy i zioła. Terapie i produkty naturalne nie bedą mogły być opatentowane.

Nikt nie powinien mieć władzy ograniczającej Twoje prawo do dobrego zdrowia i długiego życia. Upewnij się, czy korzystasz dostatecznie ze swoich obywatelskich praw w tej sferze.

Inicjatywa Europejskiego Referendum powstała m.in. dla ochrony fundamentalnych praw do dobrego zdrowia wszystkich obywateli Unii Europejskiej.

Apelujemy do wszystkich odpowiedzialnych polityków w Unii Europejskiej, by poparli przeprowadzenie Referendum na temat Naturalnych Środków Leczniczych, gwarantując każdemu obywatelowi w Europie prawo do wolnego i nieograniczonego dostępu do terapii witaminowych, jak i innych naturalnych środków leczniczych.

Inicjatywa wzywa rządy Europy do ustanowienia prawa do Referendum w ich narodowych konstytucjach.

Do osiągnięcia tego celu Inicjatywa potrzebuje jednego miliona podpisów w petycji domagającej się od Unii Europejskiej przeprowadzenia takiego referendum bezzwłocznie.

Czym jest kampania dla Referendum dla Naturalnych Środków Leczniczych?

Kampania dąży do zagwarantowania wolnego dostępu do naukowo popartych naturalnych środków leczniczych dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej poprzez przeprowadzenie Referendum na temat Naturalnych Środków Leczniczych we wszystkich 27 krajach Członkach UE. Do osiągnięcia tego celu Inicjatywa potrzebuje jednego miliona podpisów w petycji domagającej się od Unii Europejskiej przeprowadzenia takiego referendum bezzwłocznie.


Dlaczego jest potrzeba takiej inicjatywy?

Drakońskie przepisy zamierzające zakazanie informacji nt. Naturalnych Środków Leczniczych i ich użycia są ciągle wprowadzane w całej Europie pod pozorem „ochrony zdrowia publicznego”. Jest to robione bez względu na fakt, że miliony ludzi umiera każdego roku z powodu chronicznych chorób, takich jak ataki serca, udary czy nowotwór. Nie bierze się również pod uwagę tysięcy badań potwierdzających, że naturalne środki lecznicze (włączając terapie witaminowe) mogą uchronić przed wystąpieniem tych chorób.

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa