Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista

Profesor Luc Montagnier – światowej sławy francuski wirusolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 2008 roku za współodkrycie wirusa HIV oraz założyciel i prezes światowej fundacji na rzecz badań i prewencji AIDS – przeprowadził serię doświadczeń dotyczących właściwości elektromagnetycznych wysoko-rozcieńczonych materiałów biologicznych.

Profesor Montagnier nie jest homeopatą, ale jego badania naukowe potwierdzają działanie wysoko-rozcieńczonych roztworów i przybliżają nas do wyjaśnienia mechanizmu działania leków homeopatycznych.

W wywiadzie opublikowanym w czasopiśmie „Science” z dn. 24 grudnia 2010 oświadczył: „Nie mogę powiedzieć, że w homeopatii wszystko potrafimy wytłumaczyć, ale z całą pewnością wysokie rozcieńczenia to nie jest NIC”.

Pięć lat temu prof. Luc Montagnier wraz ze swoimi współpracownikami zaobserwował, że w pewnych warunkach osocze osób dotkniętych chorobą zakaźną może emitować sygnały elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości. Fale te są wysyłane przez DNA drobnoustrojów i powodują powstanie w otaczających je cząsteczkach wody pewnych nanostruktur (to jest struktur złożonych z cząsteczek kilku nanometrów), które zachowują trwałość nawet w bardzo wysokich rozcieńczeniach.

Eksperyment powtórzono dziesiątki razy, wykorzystując w doświadczeniach roztwory wodne, które zostały pobudzone i stopniowo rozcieńczone. Uczestnicy badania podkreślają, że roztwory były „mocno wstrząsane” i że było to „niezbędne dla generowania sygnałów”. Postępowano więc według zasady homeopatycznego rozcieńczania (potencjonowania) i dynamizacji.

Naukowcy odkryli, że chorobotwórcze bakterie i wirusy pozostawiają wyraźny elektromagnetyczny „podpis” w rozcieńczeniach od 10-5 do 10-10, złożony przez niewielkie fragmenty DNA drobnoustrojów. Zmieniał się on wraz z poziomem rozcieńczenia, ale w stężeniu początkowym pozostawał niezmienny – nawet po zniszczeniu pozostałych fragmentów DNA przez czynniki chemiczne.

Badacze uważają, że podczas procesu rozcieńczania pojawiają się w próbkach specyficzne formy nanostruktur wodnych, które są odpowiedzialne za mierzalny efekt oddziaływania elektromagnetycznego. Ten sam sygnał elektromagnetyczny wykryto w osoczu pacjentów cierpiących na autyzm, chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane i reumatoidalne zapalenie stawów. Jest więc możliwe, że jakieś produkty metabolizmu tych bakterii przechodzą do osocza i wywołują uszkodzenie mózgu. Wykryte fale są markerem biologicznym obecności tych bakterii, nawet jeśli nie można ich wykryć klasycznymi technikami. Profesor Montagnier uważa, że należałoby przeprowadzić badania dotyczące autyzmu u dzieci kontynuując badania nad tym zjawiskiem.

Badania takie będzie mógł prowadzić w nowej placówce badawczej Jiaotong University w Szanghaju. W wywiadzie dla „Science” prof. Montagnier nawiązuje do badań nad rozcieńczeniami homeopatycznymi prowadzonych przez dr. Jacques’a Benveniste, francuskiego lekarza i naukowca. Badania te zostały przez wszystkich odrzucone. „Sądzę, że miał rację – mówi prof. Montagnier, ale problem polegał na tym, że wyniki jego badań nie były w 100% do odtworzenia. Słyszałem, że pewne osoby powtórzyły wyniki dr. Benveniste, ale boją się je opublikować z powodu „terroru” intelektualnego ludzi, którzy tego nie rozumieją.”

Prof. Montagnier nie obawia się, że jego koledzy pomyślą, iż zboczył w stronę pseudonauki. Podkreśla niewzruszenie: „Są to realne zjawiska, które zasługują na dalsze badania” i „dużym błędem byłoby twierdzenie, że zjawisko, którego nie rozumiemy, nie istnieje.”

Źródło:http://www.boiron.pl/noblista-luc-montagnier-przybliza-poznanie-dzialania-homeopatii/

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa