Badanie Vegatestem, wieloletni specjalista

Zanieczyszczenia

Które naczynia kuchenne są bezpieczne?

W 1997 roku badania przeprowadzone w ramach National Toxicology Program1 ujawniły, że tetrafluoroetylen, główny składnik teflonu, powoduje „aktywność kancerogenną” (sprzyjającą powstaniu chorób nowotworowych) u myszy oraz szczurów (nieprzywieralne powłoki firmy Silverstone and Excalibur są wykonane z żywicy o takich samych właściwościach).

Czytaj więcej: Które naczynia kuchenne są bezpieczne?

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Zawsze pewnie, zawsze sucho... nie zawsze bezpiecznie

Zawsze pewnie, zawsze sucho... nie zawsze bezpiecznie

Dla kobiet przywykłych do zwojów waty pomiędzy nogami, wprowadzenie na rynek tamponów, w 1930 roku w Stanach Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii trzy lata później, musiało być niczym dar z niebios. Oto pojawił się środek, dzięki któremu kłopotliwy proces pochłaniania krwi znikał z zasięgu wzroku, przestawał stanowić utrapienie. Reklamy kusiły obietnicą możliwości noszenia obcisłych spodni, a nawet pływania, słowem: dzięki nowemu wynalazkowi kobiety mogły zacząć prowadzić "normalne" życie, pomimo menstruacji.

Czytaj więcej: Zawsze pewnie, zawsze sucho... nie zawsze bezpiecznie

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Nie zaszczepieni Francuzi w wojnie nad Zatoką Perską zdrowsi od aliantów

Amerykański Kongres został poinformowany, że francuscy uczestnicy wojny nad Zatoką Perską, którzy nie byli szczepieni i nie otrzymali środków przeciw broniom biologicznym, jakie dostali żołnierze Wielkiej Brytanii i USA, są obecnie wolni od chorób nękających ich angielskich i amerykańskich aliantów.

Dowody przedstawione kongresowej podkomisji bezpieczeństwa narodowego wskazują na to, że środki podjęte w celu ochrony wojsk przed bronią biologiczną i chemiczną najprawdopodobniej spowodowały utratę zdrowia żołierzy.

Francuzi otrzymali ochronne umundurowanie, ale nie cocktail leków podawany żołnierzom brytyjskim i amerykańskim. Choroby związane z udziałem w wojnie nad Zatoką Perską stwierdzono tylko u 140 Francuzów spośród 25,000 francuskich weteranów tej wojny, podczas gdy zachorowało ponad 5,000 Brytyjczyków (na 52,000 brytyjskich uczestników wojny) i 137,862 Amerykanów (na 697,000 wojsk USA).

[ Źródło:The Guardian, 13 lutego 2002 ]
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Zanieczyszczenia ropopochodne - skutki

Skutki oddziaływania zanieczyszczeń ropopochodnych
na środowisko przyrodnicze

Wstęp

Stopień zmian i degradacji warunków przyrodniczych wywołanych przez substancje ropopochodne (węglowodorowe) jest ściśle skorelowany z poziomem potencjału procesu urbanizacyjnego. Nasilenie się procesów urbanizacyjnych wiąże się z rozwojem przemysłu, motoryzacji, z rozbudową szlaków komunikacyjnych i sieci dystrybutorów paliw.

Czytaj więcej: Zanieczyszczenia ropopochodne - skutki

Napisz komentarz (3 Komentarze)

Oczyszczanie organizmu enzymami Bołotowa

 

oczyszczanie organizmu i leczenie raka według Huldy Clark

 

Katalog częstotliwości pasożytów wg Rife Clark i innych

 

Leczenie raka według Lebiediewa